VPK:n veteraani- ja tukiosasto toimii tukena muulle toiminnalle.

Veteraaniosaston tarkoitus on tukea palokunnan toimintaa,avustaa varainhankinnassa, edistää myönteistä suhtautumista palo- ja pelastustoimialaan sekä vaalia palokuntahenkeä ja perinteitä. Veteraaniosastoon kuuluvat ovat palokuntatoiminnassa mukana olevia, jo operatiivisen sammutus- ja pelastustoimintansa lopettaneita henkilöitä.

Vereraanitoimintaa vetää Pekka Tuikka apunaan veteraanitoimikunta, johon kuuluvat Onni Sinioja, Aulis Tikkala, Seppo Tolonen sekä Irja Lehtinen