Pyhäsalmen VPK:n yhdistyksen tarkoituksena on sammutus- ja pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta.

Pyhäsalmen VPK ry toimii vapaaehtoisena sopimuspalokuntana osana Pyhäjärven paloasemaa, joka kuuluu Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen, Nivala – Haapajärven toimialueeseen.

Pyhäsalmen VPK toiminta perustuu eri osastojen, hälytysosaston, nuoriso-osaston, naisosaston sekä veteraaniosaston toimintaan. Osaston toiminnat tukevat ja täydentävät toisiaan. Kaikkiaan osastoissa toimii mukana noin 100 eri henkilöä.

VPK:n ylin päätäntävalta on yleisellä kokouksella, joka valitsee vuosittain hallituksen. Vuonna 2021 VPK:n hallitukseen kuuluvat: Pertti Syväniemi (pj), Unto Rasila (varapj),  Merika Rasila (rahastonhoitaja), Tea Aittokoski (sihteeri), Teemu Perkiö, Valtteri Manninen, Juha Tikkanen, Katja Korkiakoski, Mika Korkiakoski, Ilkka Komu sekä varajäsenet Timo Karsikas ja Matias Kauranen.  Lisäksi hallituksen kokouksiin on oikeus osallistua eri osastojen johtajilla sekä VPK:n päällikköllä. Vuonna 2021 VPK:n päällikkönä toimii  Jarmo Halonen ja varapäällikköinä Teemu Perkiö sekä Joona Rasila.

Vaikka Pyhäsalmen VPK:n päätarkoituksena on toimia sopimuspalokuntana Jokilaaksojen pelastuslaitokselle niin osaamistamme ja paloaseman kalustoa voidaan käyttää vpk:n talkootoiminnassa sekä yritysten että kotitalouksien tarpeisiin kuten lumenpudotuksiin, puun kaatoihin vaikeissa olosuhteissa, jne. Palveluksista peritään korvaus, joka laskutetaan jälkikäteen.

Talkoovastaavana toimii Pertti Syväniemi p. 040 594 4079, tai vpk(at)pyhasalmenvpk.fi. Ota yhteyttä ja kysy lisää.