Vpk:n hälytysosasto hoitaa sopimuspalokunnan mukaisia tehtäviä kuten sammutus- ja pelastustehtäviä. Lisäksi ensivastetoiminta (evy) lisää tehtävien määrää. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on toimia sairaankuljetuksen apuna ensivastetehtävissä silloin jos ambulanssia ei ole välittömästi saatavilla tai jos ambulanssin saapuminen potilaan luokse jostain syystä viivästyy. Ensivasteyksikkö voidaan hälyttää myös ambulanssimiehistön avuksi esimerkiksi elvytykseen. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on tuoda apua mahdollisimman nopeasti paikalle ja siten parantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia. Paloauto eli ensivasteyksikkö ei kuitenkaan kuljeta potilasta vaan kuljetuksen hoitaa ambulanssi. Ensivastetoimintaa valvoo terveyskeskuksen ensihoidon vastuulääkäri.

Vpk:n hälytysosaston toiminta on hälytysmäärien suhteen  vuosittain erittäin toimeliasta, johtuen mm .Pyhäjärven maantieteellisestä asemasta kuten vilkkaasti liikennöidystä E4-tiestä.

Jotta voimme ylläpitää tehtävien mukaista valmiutta, panostamme voimakkaasti harjoitustoimintaan. Viikoittaisten palokunnan ja ensivasteharjoitusten sekä koulutusten lisäksi suoritamme erilaisia talkootyötä (puunkaatoa, lumenpudotuksia, liikenteenohjausta, jne.).

Hälytyksiin osallistuvat saavat vpk:n ja pelastuslaitoksen palokuntasopimuksen mukaisen  rahallisen tuntikorvauksen hälytyksistä ja varallaolosta.

Hälytysosaston toiminnan lisäksi miehistö harjoittaa aktiivista ja menestyksellistä kilpailutoimintaa. Pyhäsalmen Vpk on sijoittunut useita kertoja palkintosijoille sekä EM- että MM- tasolla. Vuonna 2006 palokuntien CTIF-SM kisoissa palokuntamme voitti kultaa sekä vuonna 2007 Pyhäjärvellä järjestetyssä kisoissa sijoituimme A-sarjan 2. tilalle. Vuoden 2008 kisoissa Kaarinassa sijoituksemme oli niinikään 2. Vuoden 2009 kansainvälisissä CTIF kisoissa palokuntamme saavutti kilpailussa pronssisijoituksien. Vuoden 2010 Suomen kisoissa Posiolla, sijoitus oli 2. CTIF-2013 kansainvälisessä kisoissa Ranskassa joukkueemme sijoittui pronssisarjaan. Vuoden 2017 kansainvälisissä CTIF kisoissa, jotka pidettiin Itävallan Villach:ssa, niinikään sijoituksena oli pronssisarja.

Paloaseman kalustoon voit tutustua mm täältä