VPK:n veteraani- ja tukiosasto toimii tukena muulle toiminnalle.

Veteraaniosaston tarkoitus on tukea palokunnan toimintaa,avustaa varainhankinnassa, edistää myönteistä suhtautumista palo- ja pelastustoimialaan sekä vaalia palokuntahenkeä ja perinteitä. Veteraaniosastoon kuuluvat ovat palokuntatoiminnassa mukana olevia, jo operatiivisen sammutus- ja pelastustoimintansa lopettaneita henkilöitä.

Vereraanitoimintaa vetää Pekka Tuikka, sihteerinä Irja Lehtinen apunaan veteraanitoimikunta:  Mauri Lehtinen, Aulis Tikkala, Tyyne Tuikka, Seppo Tolonen.